נפש חיה בגוף חי - אודות הארגון
אודות ארגון "נפש חיה בגוף חי"
המטרה: להקים ארגון - עמותה או חל"צ (חברה לתועלת הציבור) המאפשר את קידום התחום לרווחת העוסקים בתחום ומקבלי השירות כל זאת תוך שמירה על כבודם של בעלי החיים, לא רק על פי חוק, אלא הרבה מעבר, מתוך אתיקה ורצון לחיים משותפים. 

שלב א'- רישום ענייני ומיידי של לפחות 250 נרשמים עד סוף דצמבר 2015 - בוצע!

שלב ב'- הקמת עמותה רישום ואישור חברים - ינואר 2016 - העמותה הוקמה וחודש רישום החברים לשנת 2017!

תחילתו של תהליך לפני כ- 15 שנה, תקופה בה היה קיפאון בתהליך, התחדשות התהליך פחות או יותר ב- 5 השנים האחרונות. בשנתיים וחצי האחרונות התהליך הפך לאינטנסיבי יותר. בדיונים רבים מול הכנסת, ניתן לסכם את הדברים כך: חייבת להיות אחידות בליבת ההכשרות, היקף שעות ושנות הלמידה. רקע קודם כתנאי לקבלה ללימודים... הכנסת בוחנת את הנושא במהלך שנים ותשובתה העיקרית היא "תתארגנו ממקום שיכול להכיל את כל העוסקים בתחום ותיישרו קו עם התהליכים המקבילים בחו"ל".

תפיסה של מנעד בשונה ממדרג -  מאפשרת לכל העוסקים בתחום לפעול כל אחד על פי הכשרתו ליד האחר ולא אחד מעל או מתחת...

אנו מייחסים לתהליכים בעולם, תקנות וחקיקה בתחום. חלק מהדברים, מתייחסים לכנסים חשובים מחודשים בחו"ל ממאי 2015 כנס של GREEN CHIMNEYS, של IAHAIO ושל ISAAT. כמו גם, התייחסות לקריאות כיוון מהכנסת תוך התבוננות על רמה ואתיקה מקצועית גבוהות ביותר.

ד"ר יוני יהודה, חקר, בדק, יזם מפגשים בארץ ובעולם וריכז את המידע שעושה סדר בהתבוננות על התחום כולו בצורה רחבה.
חלק מהדברים הרשומים למטה אינם סופיים ועוד יידונו בוועדות השונות:


היום כשמדברים על "מנעד" של תחומים שונים של התערבויות טיפוליות בעזרת בע"ח מדברים על:

אקווה תרפיה
 • שחייה עם דולפינים מתקיים דיון ברמה הבין לאומית בכל הקשור לעבודה עם יונקים ימיים. חשוב להדגיש כי ה- IAHAIO - אסרו על עבודה טיפולית עם דולפינים. עם זאת יש יוצאים מן הכלל: באמסטרדם – SAM association  מקיימים עבודה טיפולית ומחקר בתחום עם דולפינים שלא יכולים לחזור לטבע, כיוון שאם ינותקו מהקשר עם בני האדם - ימותו. קיימים גם פרויקטים של עבודה עם דולפינים חופשיים בים תוך שמירה על חירותו של הדולפין ומאפשרים לדולפין להגיע ללא שום התניה (מזון וכדומה) אלא מתוך רצונו.
   
 • התבוננות באקווריום - החל מאקווריום קטנטן ועד אקווריומי ענק דוגמת האקווריום הנבנה בגן החיות בירושלים, זה הופך ללהיט הולך וגדל בתחום הטיפולי. מים - כמייצגים את מעמקי הנפש, חזרה לעובריות, לרחם...
   
 • צלילה טיפולית – נעשית או בבריכות או בים, שונה מההידרותרפיה העוסק בהיבטים הפיזיומוטורים והפיזיולוגים – טיפול יקר מאוד, הולך ותופס תאוצה.
התערבויות טיפוליות AA/TI
מצד אחד של המנעד AAA מצד השני של המנעד AAP

בפועל בארץ בתחום שלנו (וכך גם המגמות בעולם):
 • AAA - הפעלה, יעוץ טיפולי, סיוע בעזרת בע"ח
  הכשרות תלויות ברקע שאיתו מגיע הלומד והיקף הלמידה. 
  הפעלות - אין צורך ברקע קודם, מתאים גם לבני נוער ובין 40 ל-100 שעות הכשרה.
  סייע למטפל – דרישות קבלה: 12 שנות לימוד ובין 250 ל-400 שעות הכשרה.
  יועץ טיפולי – דרישות קדם: תעודת הוראה / לימודי, הדרכת נוער , גננות, בוגרי סמינרים למורים – מינימום 900 שעות הכשרה והתמקדות בחתך אוכלוסיה טיפולית ספציפית (ילדים ונוער, זקנה וכדומה).
   
 • AAE - חינוך בעזרת בע"ח – התכניות נלמדות במכללות לחינוך וההכוונה היא לעבודה במסגרות חינוכיות בין 500-1000 שעות הכשרה (השוני במסגרות עצמן).
   
 • AAT - טיפול בעזרת בעלי חיים – דרישות קדם: חובה לימודי תואר ראשון, תוך עדיפות לבעלי תואר ראשון טיפולי או בעלי תואר שאינו טיפולי ומבצעים הסבה הכוללת השלמות קורסי קדם ומבואות לפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, תורות האישיות ועוד. היקף הלימודים בין 1600- 2000 שעות. ארגון ה- ISSAT- קבע תחומי למידה בסיסיים ויסודיים, אשר חייבים להיות בתוך תכניות אלו לקבלת תעודת מטפל.
   
 • AAP – פסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים - דרישות קדם תואר ראשון + תעודת מטפל בעזרת בעלי חיים כמוסבר לעיל + 1000 שעות טיפול והדרכה במסגרות טיפוליות מוכרות. או מטפל על פי הגדרת חוק המטפלים, ולאחר שצבר ניסיון "בשדה" + לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים של מינימום 1500 שעות. (אלה שאינם מגיעים עם תעודת מטפל בעזרת בעלי חיים מחויבים בהשלמות בתחום, בנוסף ל-1500 השעות)
נכון גם להגדיר טיפול בעזרת בעלי חיים ולא טיפול באמצעות כי החיה היא נפש חיה ולא כלי.

טיפול בעזרת בעלי חיים מכיל התייחסויות רבות ושונות: התחום הקוגניטיבי, התחום הפיזיומוטורי, התחום הפיזיולוגי, התחום הריגשי, התחום הנפשי ותחום הגוף נפש. זה אינו טיפול רגשי הנעזר בבע"ח. הוא בוודאי טיפול רגשי, אך יש בו היבטים רבים שונים והוליסטיים. זו המגמה הצומחת בעולם וכך נתפס יותר ויותר תחום זה כדיסציפלינה בפני עצמה המשלבת וצומחת מדיסציפלינות שונות.

טיפול בעזרת חיות עדר

טיפול בעזרת סוסים ובסביבתם - בעולם דרישות קדם: עדיפות לבעלי תואר ראשון טיפולי / תואר ראשון + קורסי קדם ומבואת בפסיכולוגיה וכד'. בין 1600-2000 שעות הכשרה. (השוני במסגרות עצמן.)
 • רכיבה טיפולית (בריטי / אנגלי)
 • טיפול בעזרת סוסים ובסביבת הסוסים כדוגמאת EAGALA
 • היפותרפיה (שוויצרי / גרמני / צרפתי
עפ"י הוועדה המקצועית לרכיבה הטיפולית בישראל אשר באיגוד ספורט הרכיבה. הוועדה הוקמה ע"י לוריין איקון, אשר הייתה יושבת הראש, ובחודשים האחרונים מחליף אותה מר גילי קרמר. בוועדה בנו תהליך מאוד חשוב בתחומי הרכיבה הטיפולית, בהתייחס גם למכתב איגוד רופאי הילדים המפורסם... הכוונה גם בתחומים אלו להכיל את כל העוסקים בתחום. קריטריונים מוגדרים וכן הלאה.

רכיבה טיפולית גלובלית בישראל עפ"י הוועדה המקצועית לרכיבה טיפולית:
 • הגדרת מדריך רכיבה טיפולית
 • הרכיבה הטיפולית כוללת גם פעילויות לצד הסוס
 • הרכיבה הטיפולית כוללת גם פעילויות טיפוליות מיוחדות EAAT
 • תפקידנו לתווך בין הרוכב לסוס, להתאים סוס, ציוד ופעילות כך שהיא תתאים לרוכב המיוחד
הוועדה המקצועית לרכיבה טיפולית בארץ שמה כמטרה:
 • כל מדריך רכיבה טיפולית יהיה מדריך, רכיבה, ספורט
 • כל הקורסים יפעלו על בסיס סילבוס משותף
 • מבחנים מעשיים ע"י בוחנים בין לאומיים
 • חובה להשתתף בימי עיון לצמיחה ולמידה ע"מ להיות רשום כמדריך טיפולי בהתאחדות ספורט הרכיבה
רכיבה טיפולית - דרישות קדם והיקף לימודים בפועל בארץ: ישנה מגמה של שילוב ההכשרות למדריך רכיבה טיפולית + מדריך רכיבה רגילה. היקף שעות ההכשרה בין 300 -900 שעות (השוני במסגרות עצמן). אין דרישות קדם - גיל, לימודים קודמים, ניסיון ורקע בכלל ועם סוסים... בפועל בארץ אין הכשרה למטפלים. יש הכשרה למדריכי רכיבה טיפולית ולצערנו היקף ההכשרות אינו מספק.

עבודה עם ובסביבת העדר - דרישות קדם: תעודת הוראה / לימודי / הדרכת נוער / גננות / בוגרי סמינרים למורים. מינימום 900 שעות הכשרה. ההכשרה מתמקדת באוכלוסיית יעד טיפולית.

טיפול בעזרת כל בעל חיים אשר ניתן לרכוב עליהם, כדוגמת לאמות, גמל, חמור ועוד - דרישות קדם: תעודת הוראה / לימודי / הדרכת נוער / גננות / בוגרי סמינרים למורים. מינימום 900 שעות הכשרה. ההכשרה מתמקדת באוכלוסיית יעד טיפולית.

התערבויות בעזרת כלבים
 • כלבנות טיפולית - הפעלה / יעוץ / סיוע
 • כלבי שירות - כלבי נחיה, כלבי שמיעה, כלבים לבעלי מגבלות בניידות, כלבי שירות לחולי אלצהיימר, כלבי שירות ליוצאי צבא בעלי מאפיינים של פוסט טראומה, כלבי שירות לאנשים עם אפילפסיה, כלבי איתור רפואיים, כלבי שירות לבעלי קשיים פסיכיאטריים
 • עדר זאבים - תהליך ייחודי
כלבנות טיפולית בארץ עפ"י הוועדה המקצועית
 • הגדרת מאמן כלבים - DT
  • מאלף / מאמן כלבים
  • מדריך אילוף כלבים, הדרכה למגדלי כלבים
  • מאמן / מאלף כלבי עזר
 • הכלבנות הטיפולית כוללת גם פעילויות בסביבת הכלב ולרווחתו
 • כולל עבודה עם להקת כלבים
 • תפקידנו לתווך בין האדם לכלב, להתאים ציוד ופעילות כך שהיא תתאים לאדם המיוחד
 • שימוש בתכונות הטבעיות של הכלב לצורך שיפור / שימור מצב קיים
הוועדה המקצועית לכלבנות טיפולית בארץ שמה לה למטרה:
 • כל מדריך כלבנות טיפולית יהיה מאמן /מאלף כלבים
 • הכשרות במספר מישורים:
  • ​מדריך כלבנות טיפולית (סיוע / פעילות / יעוץ לאנשים בעזרת כלבים) DAA
  • הכשרה לעבודה עם כלב טיפולי - מיועד לאנשי חינוך וסיוע טיפולי בעזרת בעלי חיים AAA
  • הכשרת כלב טיפולי ועבודתו כמלווה למטפל - מיועד ל-AAP, AAT, עו"ס, פסיכולוגים, רופאים פסיכיאטרים, רופא, אחות ועוד..
 • כל הקורסים יפעלו על בסיס סילבוס משותף
 • חובה להשתתף בימי עיון לצמיחה ולמידה ע"מ להיות רשום כמדריך טיפולי בארגון
 • מבחנים מעשיים עפ"י מבחן המשמעת של ה-FCI וע"י בוחנים לאומיים.
פעילויות שנעשו ונעשות בימים אלו, אנחנו פועלים מול כל המשרדים:

המשרד להגנת הסביבה – תקנות לצער בעלי חיים.

משרד החקלאות – חוק צער בעלי חיים ותקנות גידול בעלי חיים והתניידותם.

משרד התחבורה – הובלת בעלי חיים בתחבורה ציבורית ופרטית באופן המכבד את בעלי החיים (ולא בתא מטען..)

משרד הרווחה – לשכות רווחה, עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות, זיקנה.

משרד הביטחון – עבודה שיקומית עם נכי צה"ל ומשפחות שכולות.

משרד האוצר – תקצוב התחום.

משרד הכלכלה / התעשייה והמסחר – תמיכה ביזמות עסקית בתחום זה כמאפשרות מקומות תעסוקה למטפלים בעזרת בעלי חיים. כמו גם יצירת מקומות תעסוקה לאוכלוסיות ובעלי צרכים מיוחדים כמפעילי פינות חי טיפוליות.

משרד הספורט – בכל הקשור לסוסים וכלבים (עפ"י התקנות ושיוך הדברים היום למשרד זה).

משרד החינוך – כמאפשר תעסוקה בתחום אחריותו. עבודה מול המל"ג באקדמיזציה של התחום (למרות שאין כל רצון בשלב זה להכניס את התחום ללימודי תואר ראשון ושני!) 

משרד הבריאות – כמכיר בתחום על מנעדיו השונים ומאפשר תעסוקה בתחום אחריותו.

משרד המשפטים – הגדרת התקנות והחוק "עד הוק", במצב הקיים וכתקינה צומחת ומתפתחת.
ובוודאי בכל וועדות הכנסת הרלוונטיות.

המוסד לביטוח לאומי – כמאפשר מקומות תעסוקה בתחום אחריותו כמו גם הגדרה והכרה בבעלי חיים טיפוליים.

קיימים דיונים סביב הגדרת מטפל, חוק הפסיכולוגים ופסיכותרפיה. בשלב מסוים התווסף לדיון גם תחום הקרימינולוגיה הקלינית.

הדיון בחוק הפסיכותרפיה – נמצא בתוך דיונים אלו. ברמה בין לאומית יש שתי אסכולות: הראשונה, מדגישה כי לימודי פסיכותרפיה, אף פעם לא נלמדו באקדמיה, אלא סמינרים אצל מורים/מנטורים. בתוך תהליכים אלה, אדם צומח להיות פסיכותרפיסט לאחר שצבר ניסיון וידע.

השנייה, אדם חייב ללמוד באקדמיה עד קבלת תעודת מטפל, יוצא ופועל בשטח ומתנסה בפועל בהיקף מינימלי של שעות טיפול ושעות הדרכה. לאחר מכן, חוזר ללימודי פסיכותרפיה מתקדמים.

אין בארץ הכרה ע"י משרד הבריאות ללימודי תעודה למטפל בכל תחום שהוא זולת הכתוב בחוק (פסיכולוג קליני, עו"ס קליני, קרימינולוג קליני ורופא פסיכיאטר). אין כרגע מישהו בארץ שרוצה לשנות את החוק ואת ההגדרות. הלוואי והיינו יכולים לבנות תכניות לתואר ראשון לטיפול בעזרת בעלי חיים, לתואר שני וכן הלאה... כרגע הדיון, למצוא דרך להכרה, תיקון תקנות וחוק במציאות של הלימודים הקיימים (המבורכים כל אחד בתחומו) על פי המנעדים. צריך להבין כי מציאות זו קשה מאוד, שכן – הכרה בתחום, מצריכה את תקצוב התחום וכאן יש התנגדות גורפת מזה שנים של משרד האוצר. כמו כן, הדיון הוא רחב הרבה יותר מהדיון שלנו. למשל: עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון (בשונה מאדם בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה), הינם מטפלים לכל דבר ועניין, מנהלי מחלקות רווחה, נותנים הדרכות, אפילו שאינם מוגדרים מטפלים על פי החוק. הסיבה היא כלכלית והיסטורית!

חוק הפסיכולוגים - "מלחמת הפסיכולוגים", האם פסיכולוג חינוכי או ארגוני או CBT ועוד, אחרי לימודי תואר שני, נקרא פסיכולוג ?! יש הטוענים שכן, ויש הטוענים שלא. אלה יטענו שרק לאחר הכשרה קלינית והתמחות נוספת יקרא פסיכולוג...

שנים רבות קיימים ניסיונות לשנות את חוק המטפלים, זה לא קשור לתחום שלנו. אלו דיונים של פסיכולוגים שונים מתארים שאינם קליניים. האם הם מטפלים, האם הם פסיכולוגים, כמה כסף הם צריכים לקבל... המגמה שלנו להציע פתרונות ללא "תקיעות" בדיונים "תקועים" מזה שנים רבות. גם איתן כבל ואורלי לוי אבוקסיס מיזמי החוקים בזמנו, מבינים כי חייבים התייחסות שונה. מאוד יכול להיות כי בשלב הראשון נצליח רק לתקן תקנות ולא לחוקק חוקים. זה בוודאי יותר טוב מהאנדרלמוסיה שיש היום וחוויית ה"עוסקים בשטח" כי אין הבחנה והבנה בין המנעדים השונים, מה מותר ומה אסור לכל בעל מקצוע לעשות. מתוך כך בעיית פרנסה בפועל!
בעולם קיימת המגמה להצמיח מטפלים בתחום עפ"י הדרישות המוצגות לעיל. יש מסגרות המכשירות עו"סים, פסיכולוגים,  אורתופדים, פיזיותרפיסטים – הכשרה המתייחסת לגוף ונפש יחדיו. ישנן מסגרות אחרות בהן זה קרוב יותר לייעוץ.
כאן בארץ הוקמה הוועדה המקצועית לרכיבה הטיפולית – הגדרה גלובלית – ניתן לראות במצגת.

הכנסת אומרת חד וחלק כי לא הם לא יגעו בחוק המטפלים והפסיכותרפיה!

לצד המוזכר לעיל, ומול המגמות בעולם, בארץ בפועל אין הכשרה למטפלים!

קיים חוק חופש העיסוק - לא ניתן לומר שבתחום הכלבנים רק פסיכולוג יכול לעבוד! גם לא הגיוני שהאדם לא יתמקצע בתחום עצמו (ויש מתודולוגיה רבה ומשמעותית בתחום למשל של הכלבנים). חייב להיות מנעד שבו הארגון יכול להכיל תחומים שונים ובעלי מקצוע שונים וכל תחום "אינו בא" על חשבון תחום אחר.

בחודשים האחרונים פעלה ועדה בנושא הכלבנות אשר התקדמה עם הזמן ועדין יש עוד על מה לעבוד. יש התייחסות לעבודה שנעשתה ע"י הוועדה המקצועית לרכיבה הטיפולית אשר באיגוד ספורט הרכיבה. בוועדה בנו תהליך מאוד חשוב בתחומי הרכיבה הטיפולית.

מתוך כל אשר למדנו עד כה, אנו מבינים כי התפיסה והתהליך רחב הרבה יותר מאשר מול משרד הבריאות. כל פרט בתהליך משפיע ומושפע בדיון מול כל המשרדים המוזכרים לעיל.

לסיכום – הסעיפים רבים וההסתכלות אשר נדרשנו בכנסת, הינה תוך התבוננות על הקורה בעולם ומכאן נכון לראות את תחום ההתערבויות עם ובסביבת בעלי חיים על כל סעיפיו ומנעדיו כפי שראינו.

לכן, אנו מכריזים בזאת על הקמת ארגון "נפש חיה בגוף חי"  - הארגון הישראלי לעוסקים בהתערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים.
פעם ראשונה שבעלי חיים הורשו להיכנס לכנסת!

ח"כ איציק שמולי - יו"ר שדולת בע"ח בכנסת ויו"ר ועדת המשנה לצער בע"ח, פועל למען זכויות בעלי החיים. וכמו כן, פועל בתחום הרווחה, בעזרה לאוכלוסיות חלשות. תחום הטיפול בעזרת בעלי חיים הוא החיבור המושלם בין שני התחומים (בעלי חיים ורווחה)!

ב-19.1.16 הזמין ח"כ איציק שמולי את העוסקים בתחום הטיפול בעזרת בעלי חיים בשיתוף פורטל אנימל ומרכז חוויות ליום פתוח בכנסת לרגל 75 שנים לכנסת ו-50 שנה למשכן. להעלאת המודעות לתחום הטיפול בעזרת בעלי חיים וזכויות בעלי חיים ותחילת פעילות לקידום תקנות וחקיקה בנושא התערבויות למען אנשים בעזרת בעלי חיים. 

ארגון "נפש חיה בגוף חי" בכנסת